преди началото

Целта на този блог е споделяне на мисли и обсъждане на идеи, касаещи проблематиката на животозастраховането, както и споделяне и обсъждане на информация, подпомагаща потребителите на осигурителни продукти. Надявам се чрез него да срещна приятели, съмишленици и опоненти! Също така да се сблъскам с казуси и проблеми, чието разрешаване да ни направи по-информирани, по-мотивирани, по-сигурни, по-добри!

А Вие какво предлагате?

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *