полица-касичка

— Куче-касичка. Къща-касичка. Заек-касичка. Куче-касичка.
— Старомодно.
— Имаме модерно — зарче-касичка, шлем-касичка…
(“Опасен чар”, сценарий на Свобода Бъчварова)

Модерно, модерно… Колко да е модерно?!?… 🙂
Ще ми се да направя преглед на “касичките”…

Според Голсуърти (“Сага за Форсайтови”), ако не инвестираме в бъдещето си, няма и да го имаме.
Е, повечето от нас слагаме по нещо в различни “касички”. В детството и юношеството си инвестираме предимно време в образование, за да постигнем социален статус. През целия си живот инвестираме в отношения с околните, за да постигаме комфорт. Инвестираме в здравословен начин на живот. Правим, обаче, и различни материални инвестиции: в жилища, автомобили, вили, бизнес, акции, ценни предмети…
Стараем се да поддържаме и налични средства в различни “фондове”: “бели пари за черни дни”, “за образованието/сватбата на детето” – в банкови сметки/депозити.
Няколко банкноти във “фонда” “и аз съм човек”, или “и аз съм мъж като хорските мъже”, или “да имам пет лева да се усмихна и петдесет за маникюр/прическа”…
Все “кучета-касички” – колкото си сложил, толкова ще извадиш от тях. Ако междувременно някой (деца, съпруга, кредитори, данъчни, съдия-изпълнители и пр.) не те изпревари.

Модерната “касичка”, в която има повече, отколкото сме сложили, се нарича полица “Живот”. Ще я нарека “полица-касичка”.

За разлика от кучето-касичка, полицата-касичка:

гарантира (от първия момент, от първата вноска!) сума, надвишаваща сбора от всички вноски
* осигурява финансова защита за дълъг период (носят се рискове върху здравето за дълъг период)
* защитава в случаи на пълна или частична загуба на трудоспособност
формира нужния капитал за планирани събития (като например пенсиониране, платено обучение, големи покупки)
дава възможност за получаване на доходност върху вложените средства
* не се изчерпва – позволява натрупване на средства, независимо от плащанията към нас при застрахователни събития
* защитава парите от инфлация чрез механизма на индексиране
предоставя достъп само на нас (не може да бъде открадната, отнета или отворена от друг – напълно несеквестируема е)
може да се използва и в качество на завещание
* няма териториални (покрити рискове в цял свят) и валутни ограничения…

— Това куче защо е зелено?
— То е кОркодилче.
— Защо не пише?
— Заяжда. От влагата.
— Лошо другарю…
— Седларов.
— Лошо, Седларов, лошо…
(Пак “Опасен чар”)

Като се замисля, не намирам особена разлика между детска играчка “куче-касичка” и банков депозит-касичка… А вие какво мислите, има ли?
При отговор “Има, в полза на играчката” – А)
При отговор “Има, в полза на депозита” – А)
При отговор “Искам да науча повече за моята полица-касичка” – Б)

А) – Лошо, Седларов, лошо!!! 🙂
Б) – Обади се на Кехайов!!! 🙂

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *