за някои малкоизвестни аспекти на застраховката “живот”

В началото бих искал да въведа някои мои дефиниции, осветяващи темата “животозастраховане” от гледната точка на клиента. Право на това ми дава фактът, че самият аз съм благодарен на животозастраховането клиент, а от друга страна като консултант винаги поглеждам първо през очите на клиента.
Съществуващите дефиниции детайлно описват животозастраховането като процес на носене от застрахователя срещу премия (вноски) на рискове върху живота, здравето, трудоспособността, телесната цялост на застрахования. И от друга страна, като процес, при който застраховащият задължава срещу премия застрахователя да поеме рискове върху живота, здравето, трудоспособността и телесната цялост на застрахования (в личното животозастраховане застраховащ и застрахован обикновено е едно и също лице).
Аз определям мотива на застрахователя (като търговско дружество) като егоистичен –  постигане на финансови резултати. Като резултат от дейността обаче имаме алтруистичен ефект – социалния ефект от осигуряването на членовете на обществото и семействата срещу смърт, старост, болести, злополуки, инвалидности…
Мотивът на застрахованите е също егоистичен – подсигуряване на самите тях и семействата им срещу  смърт, старост, болести, злополуки, инвалидности… Ефектът за обществото отново е алтруистичен – продуциране на застрахователна общност, която прави възможно солидарното споделяне на рисковете.
Нищо дотук обаче не разкрива пълните възможности на Застраховката Живот.
И не показва философията. И не показва в пълна степен красотата й.
Време е за нови дефиниции!
Застраховката Живот е дълга перспектива.
Ако човек иска дълъг хоризонт, планира за големи периоди. Ако човек иска перспективата, плаща цената.
Застраховката Живот е инструмент за преодоляване на негативните последици от реализирането на рискове в живота ни. И за подпомагане на близките ни. Включително и след смъртта ни.
Как?
Отговорът се получава през синергията на покритията и гаранциите.
Покрития.
Застраховката Живот предоставя финансова подкрепа във всички най-важни моменти в живота ни, съобразно конкретните ни роли.
Като съпрузи ние се стремим да осигурим себе си и партньорите си финансово в планирани моменти – старост например или постигане на финансови цели – жилища и др., и  в непланирани моменти – смърт, инвалидност, болести, злополуки, нетрудоспособност, независимо от здравословното си състояние.
Като родители се стремим да осигурим децата си финансово в планирани моменти – образование, сватби, жилища и др., и  в непланирани моменти – смърт, инвалидност, болести, злополуки, нетрудоспособност, независимо от здравословното си състояние.
Гаранции.
Всички суми са гарантирани! Всички предоставени покрития са гарантирани! Всички полици се изпълняват така, както са разписани!
Несеквестируемост на сумите.
Кодекс за застраховането, Чл. 198. (1) Не се допуска принудително изпълнение върху вземане на физическо лице по застраховка “Живот”, “Злополука” или “Гражданска отговорност”.
Наследяване.
Кодекс за застраховането, Чл. 237. (1) Застрахователната сума не влиза в наследствената маса на застрахования, дори когато за ползващи се лица са определени наследниците му.
(2) Ако ползващо се лице е наследник, то има право на застрахователната сума, дори ако се откаже от наследството.

Синергията на покрития и гаранции поражда още поне две гарантирани покрития, които не фигурират като стандартни в полиците, но така или иначе ние като клиенти получаваме:
1) Осигуряваме финансово хората, към които имаме лични финансови ангажименти, дори когато сме неплатежоспособни/фалирали/в ликвидация.
2)  Осигуряваме финансово хората, към които имаме лични финансови ангажименти, дори когато сме им оставили в наследство пасиви, превишаващи активите.
Синергията на покритията и гаранциите елиминира елемента на несигурност в живота ни. Защото подготвяме финансов отговор не само на предвидимите и планирани събития – старост, жилищно осигуряване, образование и др., но и на непредвидимите неща в живота – смърт, болести, злополуки, инвалидности, неплатежоспособности, фалити, лични финансови катастрофи и др. Ако гореизброените неща или част от тях са важни за нас. Ако искаме перспективата. Ако сме готови да платим цената.
Последна дефиниция: Застраховката Живот е победа на Разума над Случайността!

А Вие какво мислите?

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *